Reserves

osmosisReserves

  Avís Legal


  AVÍS LEGAL

  CONDICIONS D’ÚS


  En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L informa que és titular del website WWW.RESTAURANTEOSMOSIS.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L., amb CIF B64353683 i domicili social en C/ ARIBAU, 100, 08036 BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@restauranteosmosis.com

  USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


  La navegació, accés i ús pel website de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquestes responsabilitats s’estendran a:

  La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li de a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

  POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

  OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

  Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

  OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

  MODIFICACIONS


  OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

  RESERVA DE COOKIES

  OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

  PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L; C/ ARIBAU, 100, 08036 BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L.

  ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


  OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i OSMOSIS RESTAURACIÓ S.L, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.